top of page

Política de privacitat

Modificació Gener 2020

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (RGPD) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que es recolli a través de la pàgina web www.sabadellcentre.com (des d’ara LLOC WEB) o des del formulari de l’entitat  siguin incloses en el fitxer de “USUARIS WEB”.

TITULAR

SABADELL COMERÇ CENTRE-SCC-,inscrit a la Generalitat de Catalunya amb el número 29017 de la secció 1ª de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Domini: sabadellcentre.com
Domicili: Raval de Dins, 26, 08202 Sabadell
CIF: V63475545
Correu electrònic de contacte: info@sabadellcentre.com

VOLUNTARIETAT EN LA CESSIÓ DE DADES

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis de la Pàgina Web es comuniquen voluntàriament per l’usuari.
L’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Per tal de mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informarà de qualsevol canvi que es produeixi.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a www.sabadellcentre.com

FINALITAT

La finalitat del tractament de les dades radica en la prestació de serveis sol·licitats per l’usuari (Informació i contacte, com associar-se, serveis, registre a activitats, comentaris, subscripció a la newsletter), amb el consentiment legítim de l’interessat.


SABADELL COMERÇ CENTRE recull les dades necessàries per oferir els serveis sol·licitats.
La negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’USUARI O INTERESSAT:

L’usuari té dret a obtenir informació si Sabadell Comerç Centre està tractant dades personals que el concerneixen o no.

L’interessat té dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la seva supressió.

També es pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas es podrien conservar durant els terminis legals d’aplicació.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades.
En virtut del dret a a la portabilitat, els interessants tenen dret a a obtenir les seves dades personals en un format estructurat.


L’Interessat pot exercir els seus drets:

 

  • Mitjançant un escrit adreçat Sabadell Comerç Centre – SCC- , C/ Raval de Dins, 26 – 08202 Sabadell (Barcelona):

  • Mijançant un correu electrònic a info@sabadellcentre.com

Reclamacions
Si considereu que els vostres drets no s’han atès de forma adequada, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Protecció de Dades, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de SCC que gestioni aquesta informació.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per SCC, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular SCC, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per SCC i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. SCC és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a SCC, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a SCC tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos SCC col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, SCC pot enviar un e-mail notificant novetat, que es produeixin en aquesta pàgina web de SCC. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a info@sabadellcentre.com (consignar l’adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia SCC, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.


SCC no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta nova política de privacitat  en la versió publicada per SCC en el mateix moment que l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament la presenta política de privacitat en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

SCC no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i SCC no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a SCC, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de SCC, com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de SCC.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. Més informació sobre la política de cookies.
La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:
* Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.
De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda.
SCC pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
SCC ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de SCC.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

SCC declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, SCC no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a SCC.


SCC no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que SCC realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents.


En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per SCC, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.


Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de SCC.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SCC o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.


Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.


Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de SCC.


En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per SCC, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. SCC és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l’e-mail.


SCC, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.


Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de SCC, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a SCC per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a SCC, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de SCC.


D’acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, SCC queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.


Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç portat a terme per SCC pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de SCC, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CIESC. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de SCC sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.
SCC no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,… de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de SCC.

bottom of page