top of page

El comerç de Sabadell, al Congrés Internacional de Geografia a Hawaii

El món acadèmic reconeix la validesa de les dades de l’Observatori dels Centres Urbans per fer diagnòstics que impulsin polítiques de ciutat


El comerç de Sabadell va ser divendres passat al Congrés Internacional de Geografia, celebrat a Hawaii (Anual Meeting 2024, Association of American Geographers), amb dues ponències: una sobre l’evolució del comerç als centres i urbans i l’altra sobre la classificació dels carrers segons les seves característiques funcionals. Les dues ponències van presentar treballs d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona basats en dades de l’Observatori dels Centres Urbans.


FOTO: Una de les dues presentacions a Hawaii, la setmana passada.

 

EL RECONEIXEMENT INTERNACIONAL DE L’OBSERVATORI

L’Observatori dels Centres Urbans s’encarrega d’analitzar l’evolució dels centres de set ciutats catalanes: Granollers, Mataró, Olot, Sabadell,. Sant Cugat, Terrassa i Vic. Es tracta d’un projecte singular, ja que és un dels únics de tot el món que recull dades de tantes ciutats (set), durant tant de temps (dos informes anuals des del 2018) i amb indicadors tan diferents (flux de persones, activitat econòmica i ús de l’espai urbà).


No és la primera vegada que la tasca de l’Observatori rep el reconeixement internacional del món acadèmic. D’una banda, el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) n’ha validat la metodologia emprada per extreure dades. De l’altra, en els darrers anys les dades de l’Observatori s’han exposat a congressos d’arreu d’Espanya (Barcelona, Madrid, Tenerife, ), així com a Estats Units i Portugal. A més, l’any 2019, dos investigadors de dues universitats de Seul (Corea del Sud) van visitar Catalunya per fer un intercanvi de metodologies d’investigació del flux de persones i el volum de compres a l’espai urbà.


FOTO: Els investigadors coreans van visitar la Rambla de Sabadell l’any 2019.

 

PER QUÈ DESTAQUEN TANT LES DADES DE L’OBSERVATORI?

Aquestes són les dades amb què treballa l’Observatori dels Centres Urbans

-          7 ciutats (810.000 habitants)

-          5 comarques (1.900.000 habitants)

-          5.687 locals comercials

-          60.000 metres de carrers

-          318 dies de comptatge a l’any entre totes les ciutats

-          198 empreses participants


El que fa que les dades destaquin és que analitzen el que a Estats Units s’anomenen inner cities, és a dir, ciutats amb una bona activitat però que no són capital de país. Aquestes ciutats tenen un rol concret en les dinàmiques urbanes i territorials; un rol que pot canviar en funció de com evolucionen. En aquest sentit, els indicadors de l’Observatori són una font d’informació validada per la comunitat acadèmica internacional per impulsar polítiques de ciutat.

 

EL PAPER DE SABADELL

A Sabadell, l’Observatori fa dos estudis anuals: un amb dades dels mesos d’octubre-novembre i l’altre amb dades dels mesos de febrer-març. L’associació encarregada de recollir les dades comercials per a fer aquests informes és Sabadell Comerç Centre.


Gràcies als darrers estudis s’ha pogut comprovar, per exemple, que les obres per pacificar el carrer Sant Pere n’han millorat l’ocupació comercial i han ajudat a reflotar-lo, que el carrer Tres Creus i la Rambla són els espais amb més salut comercial del Centre o que tant la via Massagué com el voltant del Mercat Central corren el perill d’entrar en un procés de degradació i, per tant, requereixen polítiques municipals que en redirigeixin l’evolució urbanística i comercial.


Recordem que Sabadell Comerç Centre és membre fundador de l’Observatori i que actualment n’ostenta la secretaria.

Comments


bottom of page