top of page

El Centre de Sabadell es consolida com una zona comercial de primer ordre

Actualizado: 20 may

És el resultat de l'últim informe de l'Observatori dels Centres Urbans, que analitza la situació de Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i VicL’Observatori dels Centres Urbans ha realitzat l’informe de Sabadell corresponent al primer semestre de 2023. L’Observatori és un projecte que dues vegades a l’any analitza dades de diversos centres urbans de Catalunya: els de Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i Vic. Concretament a Sabadell, es van instal·lar 19 màquines comptadores de persones del 21 de febrer al 12 de març del 2023 i es van analitzar les dades de vuit subàrees del Centre que en total sumen 8.530 metres de longitud.


Les tres conclusions principals de l’informe són:

  • El Centre de Sabadell es consolida com una zona comercial de referència: l’índex de locals oberts i la densitat de locals són molt altes, hi ha una gran confiança inversora de les empreses que es plantegen obrir-hi negocis i la ràtio de conversió entre la gent que hi ha al carrer i el número de compres realitzades dobla la mitjana de l’Observatori.

  • No hi ha tendència al tancament de locals. És més, la majoria de zones comercials del Centre tenen plena ocupació: gairebé totes les zones comercials del Centre estan per sobre del 90% d’ocupació de locals, i el número de locals tancats és pràcticament el mateix que l’any 2018, quan l’Observatori va elaborar l’informe per primera vegada.

  • Es consolida la recuperació comercial post-pandèmia: semestre rere semestre, el Centre recupera el nivell d’activitat comercial prèvia al 2020.

 

Llegeix la notícia als mitjans de Sabadell:


 


LOCALS OBERTS I TANCATS

Després de la pandèmia i de la davallada del 2021, hi ha hagut una dinàmica de recuperació constant. El 2018, al Centre de Sabadell estaven oberts el 87,3% dels locals, i el primer semestre de 2023 es va remuntar fins al 86,7%, pràcticament a nivells pre-pandèmia (en números totals, només hi havia 6 locals tancats més que el 2018). A més, l’ocupació de locals al Centre de Sabadell està força per sobre de la mitjana de les ciutats de l’Observatori, d’un 84,8%.


Pel que fa a la densitat comercial (és a dir, quants locals oberts hi ha cada 100 metres), Sabadell també està per sobre de la mitjana de l’Observatori: pels 10,2 establiments que es troben cada 100 metres a Sabadell, la mitjana de l’Observatori és de 8,7 establiments.


Per tant, Sabadell ha tingut una recuperació constant des de la pandèmia, ja que les dades tant de locals oberts com de densitat han igualat les del 2018. A més, es desmarca en positiu de la tendència general.LOCALS OBERTS PER SUBÀREES

L’Observatori divideix el Centre en vuit zones, i les dades mostren que la majoria de les subzones comercials del Centre de Sabadell tenen un nivell d’ocupació per sobre del 90% i per sobre de la mitjana de les ciutats de l’Observatori. A més, en algun cas, com el del carrer Tres Creus, s’arriba al 97% d’ocupació.


Només la zona més perifèrica del nucli central (el que anomenem “Centre Ampliat”) i la zona de vianants de Ponent (la del Mercat Central) tenen dades inferiors a la mitjana.


*La tercera gràfica es correspon a la dada absoluta del Centre. La quarta, a la mitjana dels percentatges de cada zona.

 

ROTACIÓ I CONFIANÇA INVERSORA

L’índex de rotació mostra el moviment als locals tenint en compte tant els que obren com els que tanquen o es traspassen. En aquest sentit, el Centre de Sabadell té un índex de rotació (5,3%) inferior a la mitjana (6,1%). Això vol dir que les botigues que hi obren tendeixen a consolidar-se, per més que sempre hi hagi moviment, i que a Sabadell hi ha menys volatilitat que a la mitjana de les ciutats de l’Observatori.


D’altra banda, a l’hora d’analitzar la confiança inversora (és a dir, la decisió d’obrir un establiment), veiem que el Centre de Sabadell gairebé sempre ha comptat amb xifres superiors a la mitjana, i que la xifra actual gairebé iguala la del 2018 (68,3% al 2018 i 67,8% el primer semestre de 2023).


PER SECTORS: RESTAURACIÓ, SERVEIS I VENDA DE PRODUCTES AL DETALL

En els últims cinc anys, s’han detectat dues tendències: d’una banda, l’evolució de la restauració i els serveis; i, de l’altra, una lleugera caiguda del comerç a causa de la davallada de botigues d’equipament de la persona (moda, òptica, calçat...).Pel que fa a l’evolució de la restauració, el Centre de Sabadell no només està per sobre de la mitjana, sinó també de la desviació típica (franja on se situen la majoria dels casos). En aquest sentit, l’evolució de la restauració és especialment bona (el 20,3% dels locals són de restauració), quatre punts per sobre de l’evolució de la mitjana de l’Observatori (16,3%). Per tant, el dinamisme de la restauració a Sabadell és molt alt.


El sector que mostra més debilitat, tant al Centre de Sabadell com a la resta de centres urbans, és el comerç entès com a venta al detall de productes. Tot i així, la davallada a Sabadell és menys accentuada que la de la mitjana de l’Observatori: des del 2016, la mitjana ha caigut un 6,1% (del 56,7% al 50,8%) i, en canvi, a Sabadell ha caigut un 4,4% (del 52,5% al 48,1%).

 


El que explica la davallada del comerç és la caiguda en el sector de l’equipament de la persona. No tots els sectors tenen el mateix comportament, i n’hi ha molts amb una capacitat de resistència important i fins i tot amb una lleugera tendència al creixement (com el quotidià alimentari: supermercats, fruiteries, forns de pa...), però és precisament el sector amb més presència, el de l’equipament de la persona, el que acusa més dificultats, tant a Sabadell com a la resta de ciutats de l’Observatori. Tot i així, en la mitjana de l’Observatori l’equipament de la persona ha caigut un 5,3% i a Sabadell ha caigut un 3,8%, un punt i mig menys.


Dins de l’evolució dels serveis, destaquem l’evolució a l’alça dels serveis a les persones (perruqueria, tatuatges, centres de manicura i pedicura, gimnàs...), que a Sabadell ha crescut un 1,9% des del 2018 i, de mitjana de l’Observatori, un 2,2%.

 

MENYS LOCALS TANCATS AL PASSEIG I AL CARRER SANT PERE

De l’evolució de la taca de locals tancats al Centre, en destaquem dues conclusions:

  • Des que les obres del passeig de la Plaça Major van acabar, els locals s’han anat omplint i la zona s’ha anat consolidant.

  • Arran de la conversió del carrer Sant Pere en un carrer de vianants, la taca de locals tancats ha disminuït força. Per tant, la inversió en l’obra del carrer Sant Pere està donant resultats, ja que n’ha equiparat l’activitat amb la de qualsevol altre carrer del Centre.

 


FLUX DE VIANANTS I OPERACIONS COMERCIALS

Des de la pandèmia, hi ha hagut una reducció del flux de vianants als centres urbans. Des del 2018, a Sabadell, la pèrdua de flux ha estat del 14,2%, una xifra força menor que la mitjana de les ciutats de l’Observatori, que han acusat una pèrdua de flux del 21,6%.


Però, malgrat aquesta pèrdua de flux de vianants, l’eficiència de consum de les persones que es mouen pel centre ha millorat: tot i que el número total de compres actual és menor que el d’abans de la pandèmia, hi ha moltes més compres per vianant. En altres paraules, ha augmentat la ràtio de conversió, és a dir, la relació entre la gent que hi ha al carrer i el número de vendes.


Si l’any 2018 al Centre de Sabadell hi havia una ràtio de 1,32 (per cada 10 persones que hi havia al carrer, es feien 13 compres) i la mitjana de l’Observatori era de 7,7 (de cada 10 persones, es feien gairebé 8 compres), el primer semestre del 2023 la ràtio de Sabadell va pujar fins al 1,59% i la de la mitjana de l’Observatori, fins al 0,69%. Això vol dir que, de mitjana, de cada 10 persones que trepitgen un centre urbà, en resulten gairebé 7 compres, mentre que a Sabadell, de cada 10 persones en surten gairebé 16 compres. Estem parlant de més del doble d’operacions comercials per vianant.


Per tant, el flux de vianants que s’ha perdut correspon a persones que no anaven al Centre de Sabadell a comprar. Una explicació possible és que la digitalització de la banca i l’administració pública arran de la pandèmia hagi restat visitants que anaven al Centre només per fer gestions. Per tant, malgrat que s’hagi reduït el flux de vianants, s’ha perdut molt poca activitat comercial.

 

Comments


bottom of page